Zedník

Zedník provádí zednické práce, tj. jeho úkolem je především budování a oprava staveb. Připravuje maltu, beton a další stavební materiály, upravuje zdící materiál (seká cihly, tvárnice apod.), rozměřuje a staví zdi a příčky, vytváří překlenutí otvorů, vyzdívá stěny a klenby, vyzdívá zdivo z kamene, osazuje prefabrikáty, realizuje a opravuje omítky, staví, vyzdívá a opravuje komíny, krby, pece a dalších žárotechnická zařízení, staví šachty, umísťuje izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace, provádí a opravuje betonové mazaniny, dlažby, obklady a mozaiky, provádí údržbu, opravy a obnovu památek.

Ke své práci zedník potřebuje zednickou lžíci, zednickou naběračku (fanku), hladítko, zednické kladívko, vodováhu a další ruční nářadí, míchačky, sbíječky, stroje pro omítání, dopravníky a šikovné ruce i nohy.

Zedník pracuje na stavbách i na již postavených objektech všeho druhu. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností, s těžko přístupnými objekty práce a s prací ve výškách.

Práce zedníka je vhodná pro každého, kdo je zručný, obratný, fyzicky zdatný, je schopný organizovat si práci
a má prostorovou představivost.

PÍSNIČKA       E-LEARNING

Zajímavostizednik-theby-WEB

  • Kolem roku 2900 př. n. l. se v Indii začala při zdění používat malta. Plnivem byl písek smíšený s vápenatým pojivem a vodou.
  • 2600 př. n. l. byl egyptskými staviteli postaven první zděný oblouk. Konstrukce spočívala ve vzájemném zaklínění kamenů.
  • Obytné domy v Sumeru byly poprvé opatřeny okny. Psal se rok 2350 př. n. l.
  • O 300 let později ve městě Uru Sumerové poprvé použili pálených a někdy dokonce glazovaných cihel.
  • Kolem roku 750 př. n. l. v Thébách již stojí obytné domy o pěti poschodích.
  • V roce 1824 britský zednický mistr Joseph Aspdin vyvinul v Leedsu portlandský cement. Od té doby je v nezměněné podobě používán dodnes.