Pro učitele

Pro učitele jsou v našem projektu připraveny dva on-line kurzy:  

JAK ZAŘADIT TÉMA ŘEMESEL DO VÝUKY?       anotace     přihláška     vstoupit

JAK ZPRACOVAT DIGITÁLNÍ VIDEO?                  anotace     přihláška     vstoupit

Akreditace

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci DVPP - č.j.: MSMT- 20580/2013-2-599.

On-line kurz Jak zpracovat digitální video?

Témata jednotlivých kapitol on-line kurzu jsou zaměřená na základy z digitálního videa a z digitální fotografie, základní principy animace a jednotlivé animační techniky, základy teorie a praxe střihu videozáznamu a fotografických záznamů v rámci animace. Kromě technické stránky práce s digitálním videem, digitálním fotoaparátem a softwarem jsou součástí kurzu i základy obrazového vyjádření, filmového jazyka a filmových prostředků.

Témata jednotlivých kapitol kurzu:

  1. Teorie obrazového vyjádření
  2. Základy digitální fotografie
  3. Základy digitálního videa
  4. Základy zpracování zvuku
  5. Praxe obrazového vyjádření

Cílem vzdělávacího programu je získání praktických dovedností v oblasti zpracování digitálního videa a digitální animace.
V rámci on-line studia budou mít účastníci možnost prakticky si vyzkoušet tvorbu krátkého digitálního filmu a diskutovat navzájem i s tutorkou kurzu Mgr. Martinou Voráčkovou, která bude moderovat komunikaci v rámci diskusního fóra.

On-line kurz Jak zařadit téma řemesel do výuky?

Tento kurz je zaměřen na motivaci učitelů k častějšímu zařazení tématu řemesel do výuky různých předmětů. V průběhu kurzu získají učitelé podrobnější informace o devíti vybraných řemeslech a rovněž praktické metodické náměty aktivit, které se k nim mohou vztahovat.

Témata jednotlivých kapitol kurzu:

  1. Řemesla jako téma pro rozvoj mezipředmětových vztahů
  2. Řemesla a volba povolání
  3. Internetové zdroje pro podporu zájmu žáků o řemesla
  4. Využití multimédií pro podporu zájmu žáků o řemesla
  5. Využití interaktivního materiálu projektu “Řemesla nás baví“ pro podporu zájmu žáků o řemesla

Studium bude probíhat on-line, účastníci budou do kurzu přistupovat individuálně dle svých časových potřeb a možností. V rámci on-line studia budou mít účastníci možnost diskutovat navzájem i s tutorkou kurzu PhDr. Lucií Rohlíkovou, Ph.D., která bude moderovat komunikaci v rámci diskusního fóra.