O nás

Občanské sdružení PaNaMo sdružuje zájemce o kulturní dění, organizuje vzdělávací a kulturní programy a volnočasové aktivity, zaměřené především na osobnostní rozvoj a rozvoj kulturního povědomí. Pravidelně  spolupracuje s organizátory kulturních aktivit (Animánie, Mezinárodní festival Divadlo, Skupova Plzeň, ...).

Od roku 2008 pořádá PaNaMo festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Podstatou festivalu je vznik původní profesionální divadelní inscenace, která je připravená na míru některému ze zákoutí historického centra města Plzně. Za 6 let existence se podařilo zinscenovat např. Gogolova Revizora, Moliérova Dona Juana, Gozziho Krále jelenem, Shakespearovu Marnou lásky snahu či Dumasovy Tři mušketýry. Na jevišti se střídají nejlepší herci z plzeňských divadel s jejich pražskými či mimopražskými kolegy. PaNaMo je pořadatelem festivalu, spolupořadatelem je Statutární město Plzeň. Rozpočet festivalu se pohybuje mezi 2 - 3 000 000 Kč.
Mezi další projekty PaNaMo patří např. kulturně-sociální festival Můj život s…, jehož první ročník byl v loňském roce realizován pod záštitou primátora města Plzně.
V roce 2011 získalo PaNaMo dotaci od SZIF na realizaci investičního projektu Umění na dosah, v rámci kterého byla v obci Partoltice na Nepomucku budována řemeslná dílna, která slouží nejen k vlastním aktivitám PaNaMo (výroba kostýmů a dekorací pro vlastní divadelní představení), ale i pro potřeby místních obyvatel (volnočasové aktivity), škol a dalších zájmových skupin (workshopy, semináře a místo setkávání).

Občanské sdružení PaNaMo se dlouhodobě a intenzivně zaměřuje na vzdělávací činnost a má tedy dostatek zkušeností s cílovou skupinou (žáci a učitelé základních škol).
V návaznosti na pořádané kulturní aktivity sdružení PaNaMo realizuje od roku 2010 vlastní vzdělávací projekt OPEN ART, jehož myšlenkou je nabídnout široké skupině žáků, učitelů a dalších zájemců z řad veřejnosti možnost přímo se účastnit prací na vzniku uměleckého díla. Nahlédnout tam, kam většinou veřejnost nemá přístup, ale aktivně pracovat spolu s realizačním teamem pod supervizí profesionálů. OPEN ART nabízí poznání profesí napříč uměleckým spektrem a kognitivní orientaci v kulturním světě. Podstatou je nejen poznání světa umění, ale i poznání světa sama sebe, orientace ve svých vlastních schopnostech, rozpoznání svých kvalit a předností a nalezení směru, kterým se v životě dát. OPEN ART tak pomáhá mladým lidem v jejich rozhodování v otázce volby profesní dráhy.

PaNaMo úzce spolupracuje s uměleckým duem Dubnička - Lahoda, jejichž interaktivní pořad Normálně nezpívám II. je určen přímo pro cílovou skupinu. Podstatou pořadu je seznámení žáků s celou řadou hudebních nástrojů a s technologií vzniku písničky. Na konci pořadu si každé dítě složí vlastní písničku.