Kovář

Kovář zhotovuje kovové výrobky a jejich součásti kováním, tj. jejich zahřátím do měkčího tvaru a následným tvarováním. Ohřívá materiály, vyrábí strojní součásti, nářadí a nástroje ručním kováním na kovadlině nebo strojním kováním na bucharech a kovacích lisech, volně držením v kleštích nebo v tzv. zápustkových formách rovná, ohýbá a tvaruje kulatiny, profilové materiály, ploché tyče, listová pera a další polotovary, okovává trubky a vytváří hrdlové otvory. V některých zemědělských oblastech pracuje kovář-podkovář, který provádí opravy, zhotovuje, ková a ostří zemědělské nářadí, opravuje rámy a podvozky vozidel či pluhů, zhotovuje skoby, hřebíky, petlice a podobné výrobky, ošetřuje kopyta a deformované paznehty hospodářských zvířat, zhotovuje podkovy, okovává sportovní a dostihové koně, provádí svářečské práce různého druhu, opravuje a seřizuje jednoduché zemědělské a lesnické stroje a zařízení, potahové a vlečné vozy apod. 


Ke své práci kovář potřebuje především kovářské kleště a kladiva, kovadliny, ohřívací pece a výhně, zápustkové formy, kovářské lisy, buchary, a šikovné ruce.

Pracuje převážně v kovářských dílnách, kde pracovní prostředí ovlivňují vysoké teploty a hlučnost.

Práce kováře je vhodná pro každého, kdo je zručný, fyzicky zdatný, má prostorovou představivost a smysl pro techniku.

PÍSNIČKA       E-LEARNING

Zajímavosti

  • V Malé Asii, Mezopotámii a Indii se objevily výrobky z meteoritského železa už kolem roku 2300 př. n. l.
  • Sumerové dosáhli při výrobě železa teploty potřebné k tavení železa 2000 př. n. l.
  • Za vlády císaře Jua (2250 př. n. l.) již znali v Číně výrobu oceli - kalení železa s příměsí uhlíku.
  • Kovadlina a kladivo, jak je známe dnes, provází kováře 4000 let v téměř nezměněné podobě.

kovar-kovadlina-WEB