Elektrikář

Elektrikář instaluje, oživuje, testuje a rekonstruuje elektrické sítě a s nimi související zařízení. Vybírá a zajišťuje potřebný elektrotechnický materiál a zařízení vč. jejich kontroly, provádí elektroinstalační práce v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, realizuje stavby veřejného osvětlení, venkovních linek, energetických centrál, světelné dopravní signalizace a dopravních značek, montuje elektrozařízení elektráren, trafostanic, rozvoden, montuje a provádí rekonstrukce trakčních vedení, elektrických spínacích a napájecích stanic a dalších různých elektrických zařízení, montuje kabelové vedení vysokého a velmi vysokého napětí, kabelové soubory, kontaktní i bezkontaktní ovládání, signalizuje a měří na souborech a celcích na externích montážích, řídí a provádí testy a měření, pečuje o používané přístroje.

Ke své práci elektrikář potřebuje především elektrotechnické měřicí přístroje, zkoušečky, kleště, šroubováky a jiné nářadí, šikovné ruce i nohy.

Pracuje převážně na stavbách a objektech všeho druhu. Je třeba počítat s těžko přístupnými objekty práce, s prací ve výškách a s vlivy měnících se klimatických podmínek.

Práce elektrikáře je vhodná pro každého, kdo má technické myšlení, je zručný, obratný, soustředěný, trpělivý
a spolehlivý.

elektrikar-strom-WEBPÍSNIČKA       E-LEARNING

Zajímavosti

  • Dne 22. října 1879 předvedl T. A. Edison svůj vynález - žárovku, vydržela svítit 13,5 hod.
  • Roku 1882 byla v New Yorku předvedena první elektrárna a funkční elekrický rozvod
  • Dne 22. prosince 1882 byl v USA rozsvícen první elektricky osvícený vánoční strom.
  • V roce 1880 František Křižík patentoval obloukovou lampu, která větší svítivostí konkurovala Edisonově žárovce.
  • Od roku 1885 nastává období mohutné elektrifikace a vzniká úplně nové řemeslo – elekrikář.